Ochrona prywatności Użytkowników jest dla STEFPOLCLEANING szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.stefpolcleaning.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. STEFPOLCLEANING jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez użytkowników danych.Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako„RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.stefpolcleaning.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego
www.stefpolcleaning.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.stefpolcleaning.pl jest STEFPOL Zbigniew Kowalski , ul.Południowa 42, 04-789 Warszawa, (dalej jako „Administrator”).